სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
პროგრამის მიზანი და ამოცანები პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასების შენარჩუნება სავალუტო კურსის ცვალებადობის მიუხედავად. პროგრამის ამოცანებს წარმოადგენს: ა) პროდუქტებზე სავალუტო კურსის ცვალებადობით; გამოწვეული ...
ვრცლად
პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით. თანადაფინანსება განხორციელდება სამი დამოუკიდებელი კომპონენტის ფარგლებში: ა) მრავალწლოვანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტი ...
ვრცლად
სოფლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, სოფლის მეურნეობის განვითარებისკენ მიმართული მიზნობრივი ღონისძიებები და სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა. ამ მიზნით გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური ...
ვრცლად
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის ...
ვრცლად
პროექტი განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში. პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.
ვრცლად
პროგრამის დაწყების თარიღი 26.03.2019. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება განხორციელდება ელექტრონული ფორმით (ვებ გვერდის arda.gov.ge მეშვეობით). განაცხადები მიიღება 2020 წლის 2 მარტიდან. ;პროგრამის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია მოსავლის ამღებ ...
ვრცლად
* გაცნობებთ ,რომ; გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის; გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ნაწილში განაცხადების მიღება შეწყვდება;2020 წლის 18 მარტიდან. * შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყება 2020 წლის 18 თებერვლის 11 საათიდან;ელექტრონული ფორმით (ვებ გვერდის ...
ვრცლად
* აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება 2020 წლის 9 იანვრიდან ;შეჩერებულია ყველა მიზნრობრიობით. შენიშვნა: განაცხადების განხილვა განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოცემულ მომენტში ხელმისაწვდომი იქნება შესაბამისი ბიუჯეტი.; * გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში განაცხადების მიღება ...
ვრცლად
პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო. პროექტის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი ...
ვრცლად
აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ;"სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო". ...
ვრცლად
ა(ა)იპ;სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ახორციელებს სეზონურ პროგრამებს ქვეყანაში შექმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე. დღეისათვის განხორციელებულია ორი სეზონური პროგრამა: არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის პროგრამა (2014 წელს) და მანდარინის რეალიზაციის პროგრამა (2014-2015 ...
ვრცლად